Home

LABO is een kunstenaarscollectief dat jaarlijks op zoek gaat naar een uitzonderlijke setting als actieterrein. De unieke locatie fungeert als platform voor hedendaagse kunst in al zijn facetten.

Wanneer de veilige museale omgeving wegvalt, stellen de toeschouwer en de kunstwerken zich kwetsbaar op waardoor er meer ruimte is voor experiment.

Kunstenaars uit de hedendaagse kunstscène worden uitgenodigd om de locatie te verkennen en zich hierdoor te laten inspireren voor sitespecifieke ingrepen of op zichzelf staande werken. De variatie aan kunstvormen en het combineren van verschillende disciplines leidt tot een boeiend samenspel en creëert hierdoor een groter publieksbereik.

LABO#5 editie 2021

De vijfde editie van LABO zal doorgaan van 28 mei tot 6 juni 2021.

LABO#5 editie 2021 zal opnieuw doorgaan op en rond het Engels Plein in Leuven.

Het Engels Plein vormde oorspronkelijk een braakliggend terrein grenzend aan de stadsvesten en gelegen achter de in de tweede helft van de 18de eeuw geürbaniseerde Vaartkomzone.

Rond 1842 werd een spoorlijn voor goederenvervoer van het station naar de havenzone getrokken. Deze lijn had onder andere een aftakking naar het Engels Plein, waar de overslag van goederen tussen vaartuigen, opslagplaatsen, bedrijven en spoor gebeurde. De benaming van dit plein refereert aan de in 1845 verleende concessie aan ingenieur Tarte en twee Engelse investeerders voor de aanleg van de spoorlijn Leuven / Jemeppe-sur-Sambre via een tunnel onder de Keizersberg. In de jaren ’70 werd ter hoogte van dit plein een viaduct gebouwd teneinde het reliëf van de Keizersberg en de kanaalkom te overstijgen.